Trao giải

Trao Giải Event Đua Top Tháng 10 - Dungeon

Dưới đây là danh sách các ban đoạt giải khi tham gia chuỗi sự kiện tháng 10 - máy chủ Dungeon : 

SỰ KIỆN ĐUA TOP VƯỢT THÁNG 10 

TOP  TÊN NHÂN VẬT SỐ LẦN RS 

PHẦN THƯỞNG

1 MaxPing 420

01 Set cấp 5 + Luck + Op 4+ 01 Otion ( Tự Chọn )

2 KHANH 362

01 Set cấp 4 + Luck + Op 4+ 01 Otion ( Tự Chọn )

3 DEATH 288

01 Set cấp 3 + Luck + Op 4+ 01 Otion ( Tự Chọn )

 

 

 

SỰ KIỆN VUA NẠP THÁNG 10

TOP  TÊN NHÂN VẬT PHẦN THƯỞNG

GHI CHÚ

1 TayDamBoc Theo Event  Liên hệ Hotline để nhận thưởng
2 Malakh Theo Event Liên hệ Hotline để nhận thưởng
3 DEATH Theo Event Liên hệ Hotline để nhận thưởng

 

SỰ KIỆN BANG HỘI TRANH BÁ

TOP  TÊN GUILD SỐ ĐIỂM GP

PHẦN THƯỞNG

1 ALLSTAR 11225 Theo Event ( chủ guild liên hệ hotline để nhận thưởng )
2 KILLALL 7248 nt

 

BTC Sự kiện 

Thông  Báo