Sự kiện

Tổng Kết Trao Giải Event Vua Nạp Arena Tháng 1 - Đợt 1

Sau đây là danh sách các bạn đoạt giải Event Vua Nạp Thẻ tháng 01 - Đợt 1 : 

 

TOP  TÊN NHÂN VẬT SỐ TIỀN NẠP  PHẦN THƯỞNG
1 BlackGods 61.000.000

Wing 2 MNL 

Hoặc 

Đổi Wing 2 lên Wing 2.5 tương đương

Set đồ cấp 6 + 1 Otion 

12 Viên DTH

Được thêm 01 Otion và 6 Item tự chọn 

2 Ashe 10.150.000

Wing 2 MNL

02 Viên DTH 

Được thêm 01 Otion và 01 Item tự chọn

3 ThuyLinh 10.100.000

Wing 2 Luck

02 Viên ĐTH 

Được thêm 01 Otion vào 01 Item exc tự chọn 

4 Winged 5.300.000 Wing 2 

Các bạn đoạt giải vui long liên hệ Fanpage hoặc Số Hotline để tiến hành nhận thưởng . 

BTC - Sự Kiện Mu Thiên Sứ 

Thông Báo