Sự kiện

Lịch Công Thành Chiến Tháng 11 Máy Chủ Dungeon

 

 

 

Lịch Công Thành Chiến Máy Chủ Dungeon

 

 

 Thời Gian Tổ Chức:  26/11/2022


♦ Địa điểm : Tại Sever 20 Map CTC


♦ 17:00 : Bắt đầu đăng ký 

 

♦ 18:00 : Kết thúc đăng ký

 

♦ 19:30 : Nộp Rena

 

♦ 19:45 : Kết thúc nộp Rena

 

♦ 20:00 : Công thành

 

♦ 21:00 : Kết thúc công thành

 

 Nội Dung Sự Kiện:

 

- Liên Minh thắng cuộc là Liên Minh giữ được phong ấn khi thời gian CTC kết thúc. 


- Phần thưởng trao cho chủ Guild 

 

 Phần Thưởng : 

 

TOP

PHẦN THƯỞNG
LIÊN MINH DÀNH CHIÊN THẮNG

Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên 1+

100 Ngọc ước nguyện

100 Ngọc Tâm Linh

 

 

Lưu ý : 

 

* Event chỉ diễn ra khi có đủ 2 LM đăng ký . Trong trường hợp chỉ có 01 Liên minh đăng ký thì phần thưởng sẽ là 100b , 100s cho LM đăng ký . 

* Ko chấp nhận LM ảo . Mỗi Liên Minh đăng ký phải có tối thiểu 20 thành viên tham gia CTC ( ko tính nv phụ , buff đểu ..v.v.v ) 

 

BQT Sự Kiện - MU Thiên Sứ

Thông Báo