Sự kiện

Khai Mở Event Vua Nạp Thẻ Tháng OPEN BETA Đợt 2- Máy Chủ ARENA

 

 

 Thời gian tổ chức: Từ 12/12/2019 đến 23:59 Ngày 25/12/2019

 Nội Dung Sự Kiện:

- 10 Thành viên nào có số tiền nạp thẻ nhiều nhất và > 5.000.000 trên bảng Event trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng .

- trong trường hợp số Gcoin nạp bằng nhau . BQT sẽ tính thời gian ai nạp lần cuối cùng sớm hơn để làm cơ sở trao giải .

- Chỉ tính số Gcoin nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.

- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng .

 

 Phần Thưởng : 

 

TOP 1 : Cánh cấp 2 MNL + Luck ( hoặc đổi tối đa 1 Wing 2 MNL + Luck sang Wing 2.5 MNL + Luck với Gcoin nạp >50.000.000 

 

TOP 2 : Cánh cấp 2 MNL ( hoặc đổi tối đa 1 Wing 2 MNL sang Wing 2.5 MNL với Gcoin nạp >50.000.000 )

 

TOP 3 : Cánh cấp 2 + Luck

 

TOP 4 -10 : Cánh cấp 2

 

Ngoài ra : 

♦ Top vua nạp có số tiền nạp > 10.000.000 trên bảng xếp hạng sẽ được thêm 01 Otion vào 01 Item exc bất kỳ ( trừ wing và đồ 380 exc tím )

 

♦ Top vua nạp có số tiền nạp > 20.000.000 trên bảng xếp hạng sẽ được thêm 01 Otion vào 02 Item exc bất kỳ ( trừ wing và đồ 380 exc tím )

 

♦ Top vua nạp có số tiền nạp > 30.000.000 trên bảng xếp hạng sẽ được thêm 01 Otion vào 03 Item exc bất kỳ ( trừ wing và đồ 380 exc tím )

 

♦ Top vua nạp có số tiền nạp > 40.000.000 trên bảng xếp hạng sẽ được thêm 01 Otion vào 04 Item exc bất kỳ ( trừ wing và đồ 380 exc tím )

 

♦ Top vua nạp có số tiền nạp > 50.000.000 trên bảng xếp hạng sẽ được thêm 01 Otion vào 05 Item exc bất kỳ ( trừ wing và đồ 380 exc tím )