Sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tháng 11 - Máy Chủ DUNGEON

 

 

1. RESET VƯỢT 7 NGÀY

♦ Thời gian : 

 

- Thời gian đua TOP 7 ngày : Từ 00:00 Ngày 24/11 đến 23:59 Ngày 30/11/2022

 

♦ Nội dung : 

 

- Vị trí dựa trên bảng xếp hạng tại id.muthiensu.com mục Event Đua Top Reset Tháng

 

- Kết thúc sự kiện chọn ra 03 nhân vật có số lần RS Vượt nhiều nhất và trên 30 lần trên bảng xếp hạng Event để trao phần Thưởng

 

- Chỉ tính số lần rs vượt . ( RS vượt là sau khi các bạn RS max ngày, các bạn ra web RS vip tiếp sẽ là rs vượt , RS vượt chỉ là rs ảo để đua top nhận thưởng , ko có point và số lần RS trong nhân vật )

 

♦ Lưu ý: 

- Nhân vật phải rs tối thiểu 30 lần reset vượt mới đủ điều kiện đoạt giải

 

♦ Phần Thưởng : 

 

STT      TOP      

PHẦN THƯỞNG TOP 7 NGÀY

1 TOP 1

1.000.000 Goin Vip

20 Ngọc Ước Nguyện

20 Ngọc Tâm Linh

2 TOP 2

500.000 Gcoin Vip

15 Ngọc Ước Nguyện

15 Ngọc Tâm Linh

3 TOP 3

300.000 Gcoin Vip

10 Ngọc Ước Nguyện

10 Ngọc Tâm Linh

 

 

 

2. ĐUA TOP RESET THÁNG 11

 

♦ Thời gian : Từ 00:00 Ngày 24/11 đến 23:59 ngày 23/12/2022

 

♦ Nội Dung : 

 

- Kết thúc Event chọn ra 05 nhân vật có số lần RS Vượt nhiều nhất và trên 150 lần để trao thưởng 

 

- Xếp hạng tính theo thời gian Reset vượt lần cuối cùng sớm nhất.

 

♦ Lưu ý: 

- Nhân vật phải rs tối thiểu 150 lần reset vượt mới đủ điều kiện đoạt giải 

 

♦ Phần Thưởng : 

 

TOP 

PHẦN THƯỞNG

 1

01 Set cấp 5 + Luck + Op 4+ 01 Otion ( Tự Chọn )

2

01 Set cấp 4 + Luck + Op 4+ 01 Otion ( Tự Chọn )

3

01 Set cấp 3 + Luck + Op 4+ 01 Otion ( Tự Chọn )

4

01 Set cấp 2 + Luck + Op 4+ 01 Otion ( Tự Chọn )

5

500.000 GCOIN VIP

Lưu ý : 

 

- Có thể nhận set cấp độ thấp hơn nhưng với điều kiện nhân vật đua top phải mặc được , món nào ko mặc được sẽ ko trao 

 

- Toàn bộ Item nhận được có thể giao dịch và không có hạn sử dụng , Được phép đổi phần thưởng 01 lần duy nhất trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận thưởng 

 

- Không khuyến khích đổi tên nhân vật hay di chuyển nhân vật qua tài khoản khác , Trường hợp nào đổi tên hay di chuyển nhân vật mà không có tên trên bảng xếp hạng BQT ko chịu trách nhiệm 

 

 

3. EVENT THỐNG LĨNH BANG HỘI - THÁNG 11

 

♦ Thời gian : Từ 00:00 Ngày 24/11 đến 23:59 ngày 23/12/2022

 

♦ Nội Dung : 

 

- Kết thúc Event chọn ra 03 Bang Hội có số điểm GP nhiều nhất và > 5.000 điểm GP trên bảng xếp hạng để trao thưởng 

 

- Điểm GP sẽ nằm trong mục ưu đãi nạp mỗi ngày và tích lũy tiêu phí 

 

♦ Phần Thưởng : 

TOP BANG HỘI

PHẦN THƯỞNG ĐIỀU KIỆN
TOP 1

 

20 Hộp quà Vàng 

20 Hộp quà Bạc 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

 

Cánh Cấp 2 Luck + MNL HOẶC Set Cấp 5 + Luck + 02 Otion

 

Điểm GP >= 5.000 điểm
TOP 2

 

10 Hộp quà Vàng 

10 Hộp quà Bạc 

50 Ngọc Ước Nguyện 

50 Ngọc Tâm Linh 

Cánh Cấp 2 Luck  Hoặc Set Cấp 5 + Luck + 01 Otion

 

Điểm GP >= 5.000 điểm
TOP 3

Cánh Cấp 2 Trắng

05 Hộp quà Vàng 

05 Hộp quà Bạc 

20 Ngọc Ước Nguyện 

20 Ngọc Tâm Linh 

Điểm GP >= 5.000 điểm

 

 

 

4. ĐUA TOP VUA NẠP NGÀY ĐỢT 1 - THÁNG 11

 

♦ Thời gian : Từ 00:00 ngày 24/11 đến 23:59 ngày 07/12/2022

 

♦ Nội Dung : 

 

- Chọn ra các  nhân vật có Tổng Gcoin nạp ít nhất 5.000.000 VNĐ mới được tính top

 

♦ Phần Thưởng : 

 

TOP 

PHẦN THƯỞNG
Top >= 5.000.000

 

01 Ring ( hoặc pen ) + 1 Otion + 3% HP

Hoặc 

Thêm 01 Otion vào 01 Item  Exc có sẵn 

( Max Item hiện tại là 4 Otion )

 

Top >= 3.000.000

 

Hộp quà Ring hoặc pen 

 

Top >= 10.000.000

 

Nhận X2 phần thưởng của top 5tr bên trên 

Ngoài ra sẽ nhận thêm 01 quyền lợi nâng cấp 01 ITem lên 1+ ( Max là 13 )

 

 

Lưu ý : 

- Trong suốt thời gian diễn ra Event : Môi Item chỉ được  nâng cấp 01 lần duy nhất 

 

- Top nạp ko cần tính TOP , nạp xong là nhận thưởng luôn . liên hệ hotline để nhận thưởng 

 

- Hộp quà Ring ( hoặc pen ) ném ra đất sẽ được 01 Ring ( hoặc pen ) Exc + 1 Otion ngẫu nhiên 

 

- Nếu Gcoin nạp bằng nhau sẽ tính theo thời gian nạp sớm nhất

 

 

5. ĐUA TOP VUA NẠP THẺ THÁNG ĐỢT 1 - THÁNG 11

 

♦ Thời gian : Từ 00:00 ngày 24/11 đến 23:59 ngày 07/12/2022

 

♦ Nội Dung : 

 

 

- Kết thúc Event chọn ra 10 Nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất và > 5.000.000 Sau đó so sánh vơi bảng phần thưởng bên dưới để trao thưởng 

 

-  Lưu ý : được hỗ trợ chuyển + từ wing và item đang sử dụng sang Item mới nhận )

 

♦ Phần Thưởng : 

 

TOP

5.000.000 <  NẠP < 10.000.000 10.000.000 <  NẠP < 15.000.000 15.000.000 < NẠP < 30.000.000 30.000.000 < NẠP < 50.000.000   NẠP > 50.000.000
1

 Wing 2 + Luck + MNL

 01 Pen( hoặc ring ) + 3% HP + 01 Otion

Hoặc 

Thêm 01 Otion vào 01 Item exc ( trừ wing )

 

 Wing 2 + Luck + MNL

 Sói Hoàng Kim HSD 20 Ngày

 01 Vũ Khí Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )

Hoặc 

Thêm 01 Otion vào 01 Item exc ( trừ wing )

 

 Nâng Cấp Wing 2 Đang sử dụng lên 2.5 tương đương 

 Sói Hoàng Kim HSD 20 Ngày

 01 Vũ Khí Rồng + Luck + 01 Otion (Tự chọn)

 

• 01 ITem Vũ khí 380 + Luck + 01 Otion

 Sói Hoàng Kim HSD 30

• Chọn 1 trong 3 phần thưởng sau : 

* Wing 2,5 Luck + MNL 

* Nâng Cấp 01 Wing đang sử dụng lên 01 Cấp độ ( Max wing 4 ) 

Thêm 01 Otion vào Wing 2,5 trở lên 

 Wing 3 Luck + MNL

 01 ITem Vũ khí 380 + Luck + 01 Otion

 Sói Hoàng Kim HSD 60 Ngày

2

 Wing 2 + MNL

 01 Pen( hoặc ring ) + 3% HP + 01 Otion

Hoặc 

Thêm 01 Otion vào 01 Item exc ( trừ wing )

 Wing 2 + Luck + MNL

 Sói Phòng Thủ HSD 15 Ngày

 01 Pen ( hoặc ring ) +3% HP + 01 Otion

Hoặc 

Thêm 01 Otion vào Ring (Pen) có sẵn ( Max 4 Otion )

 

 Nâng Cấp Wing 2 Đang sử dụng lên 2.5 tương đương 

 Sói Phòng Thủ HSD 15 Ngày

 01 Pen ( hoặc ring ) +3% HP + 01 Otion

Hoặc 

Thêm 01 Otion vào 01 Item exc (trừ wing)

 

 01 Vũ Khí Rồng + Luck + 01 Otion 

 Sói Hoàng Kim HSD 20 Ngày

• Chọn 1 trong 3 phần thưởng sau : 

* Wing 2,5 Luck + MNL 

* Nâng Cấp 01 Wing đang sử dụng lên 01 Cấp độ ( Max wing 4 ) 

Thêm 01 Otion vào Wing 2,5 trở lên 

 

 

 Wing 3 Luck + MNL

 01 Vũ Khí Rồng + Luck + 01 Otion 

 Sói Hoàng Kim HSD 45 Ngày

3

 Wing 2 + Luck 

 01 Pen( hoặc ring ) + 3% HP + 01 Otion

Hoặc 

Thêm 01 Otion vào 01 Item exc ( trừ wing )

 Wing 2 + Luck + MNL

 Sói Tấn Công HSD 10 ngày 

 01 Ring  + 3% HP + 01 Otion

Hoặc 

Thêm 01 Otion vào 01 Item exc (trừ wing)

 

 Nâng Cấp Wing 2 Đang sử dụng lên 2.5 tương đương 

 01 Ring  + 3% HP + 01 Otion

 Sói Tấn Công HSD 10 ngày 

 

 01 Pen ( hoặc ring ) + 3% HP + 01 Otion

 Sói Hoàng kim HSD 15 Ngày

• Chọn 1 trong 3 phần thưởng sau : 

* Wing 2,5 Luck + MNL 

​​​​​​​* Nâng Cấp 01 Wing đang sử dụng lên 01 Cấp độ ( Max wing 4 ) 

Thêm 01 Otion vào Wing 2,5 trở lên 

 

 Wing 3 Luck + MNL

 01 Ring + 3% HP + 01 Otion

 Sói Hoàng Kim HSD 30 Ngày

4-10

 Wing 2 

 01 Pen( hoặc ring ) + 3% HP + 01 Otion

Hoặc 

Thêm 01 Otion vào 01 Item exc ( trừ wing )

 Wing 2 + MNL

 Sói Tinh thường HSD 10 ngày 

 01 Ring + 3% HP + 01 Otion

Hoặc 

Thêm 01 Otion vào 01 Item exc (trừ wing)

 

 Wing 2 + Lueck + MNL

 01 Ring + 3% HP + 01 Otion

 Sói Tinh thường HSD 10 ngày 

 

 01 Ring + 3% HP + 01 Otion

 Sói phòng Thủ  HSD 15 Ngày

• Chọn 1 trong 3 phần thưởng sau : 

* Wing 2,5 Luck + MNL 

​​​​​​​* Nâng Cấp 01 Wing đang sử dụng lên 01 Cấp độ ( Max wing 4 ) 

Thêm 01 Otion vào Wing 2,5 trở lên 

 

 

 Wing 3 Luck + MNL

 01 Ring + 3% HP + 01 Otion

 Sói Hoàng Kim HSD 30 Ngày

( Lưu ý : Được hỗ trợ chuyển + từ wing và item đang sử dụng sang Item mới nhận )

Lưu ý : 

 

- Nạp ATM qua STK GM sau 23:30 mà kho kịp lên TOP , BQT ko chịu trách nhiệm 

 

- Phần thưởng không ghi hạn sư dụng có thể giao dịch và không có hạn sử dụng .

 

- Phần thưởng có hạn hsd bqt đã ghi hạn sử dụng thì ko thể giao dịch 

 

- Phần thưởng được đổi 01 lần duy nhất trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận thưởng 

 

- Phần thưởng sẽ được trao ngày sau khi sự kiện kết thúc . Liên hệ fanpage để nhận thưởng

 

 

 

 

6. EVENT VUA CÔNG THÀNH ĐẠI CHIẾN THÁNG 11 

 

 Thời Gian Tổ Chức:  17/12/2022


♦ Địa điểm :  Tại Sever 20 Map CTC


♦ 17:00 : Bắt đầu đăng ký 

 

♦ 18:00 : Kết thúc đăng ký

 

♦ 19:30 : Nộp Rena

 

♦ 19:45 : Kết thúc nộp Rena

 

♦ 20:00 : Công thành

 

♦ 21:00 : Kết thúc công thành

 

 Nội Dung Sự Kiện:

 

- Liên Minh thắng cuộc là Liên Minh giữ được phong ấn khi thời gian CTC kết thúc. 


- Phần thưởng trao cho chủ Guild 

 Phần Thưởng : 

TOP

PHẦN THƯỞNG
LIÊN MINH DÀNH CHIÊN THẮNG

Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên 1+ 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

 

Lưu ý : 

* Event chỉ diễn ra khi có đủ 2 LM đăng ký . Trong trường hợp chỉ có 01 Liên minh đăng ký thì phần thưởng sẽ là 100b , 100s cho LM đăng ký . 

* Ko chấp nhận LM ảo . Mỗi Liên Minh đăng ký phải có tối thiểu 20 thành viên tham gia CTC ( ko tính nv phụ , buff đểu ..v.v.v ) 

 

 

 

 

BQT Sự Kiện - MU Thiên Sứ

Thông Báo